april 29, 2018

Chrisstäd byter namn till Chris Facility

Chris Städ byter namn till Chris Facility AB.
januari 22, 2018

Samarbete med Gipeco

Vi på Chris Facilities har inlett ett samarbete med Gipeco som är en svensk leverantör av miljömärkta städartiklar. Läs mer om Gipeco här: http://www.gipeco.se
juni 8, 2017

Arbetar i enlighet med ISO 14001

Vi på Chris Facilities AB utvecklar oss ständigt i nya miljöförfaranden och praxis. Vi arbetar i enlighet med ISO 14001.