Miljöarbete

Miljöarbete Header

Miljöpolicy & Praxis

Vi tar hand om miljön och använder enbart miljöklassad produkter.

All personal på Chris Facility AB har som uppgift att förverkliga vår miljöpolicy. Detta leder till ett engagerat ledarskap samt en grupprestation hos våra kunniga och engagerade medarbetare som gemensamt arbetar med att förbättra miljön. Vi arbetar på ett sätt som gör att allt miljöfarligt och vanligt avfall återanvänds eller återvinns på ett miljöanpassat sätt.

Miljömärkta produkter

 Alla de produkter vi använder i vårt arbete är Svanenmärkta, miljöcertifierade kemtekniska produkter som är minst miljöpåfrestande. Vi vi arbetar även enligt ISO-14001, vilket innebär att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Vi vill vara säkra på att våra kunder är nöjda med vad vi levererar och att vår miljöpåverkan hela tiden minskar.

Kontinuerligt arbete

Vi utbildar och informerar oss ständigt i ny miljöpraxis och arbetssätt som är skonsamma för miljön. Att arbeta miljöanpassat är att ständigt utveckla sig och vara självkritisk som organisation och det är något som vi på Chris Facility arbetar medvetet med. Om ni har tips och idéer för hur vi skulle kunna bli mer miljömedvetna så är ni välkomna att kontakta oss. Alla tips är välkomna!

Kompetenta medarbetare

Samtliga nyanställda och befintliga medarbetare ska få samma bra förutsättningar för att leverera den tjänst vi skall erbjuda våra kunder. Vårt arbete med att erbjuda en god kvalitet och värna och arbeta för i ett proaktivt miljöarbete skall genomsyra i alla led. Personal väl utbildad och kunnig. Våra medarbetare skall känna sig säkra och trygga, vara väl insatta och har rätt kompetens för varje arbetsuppgift och uppdrag.

Miljoarbete

Ring oss på “ 08-522 797 77 ” så hjälper vi dig!