Nyheter

Miljöarbete Header

Vi på Chris Facility kan
även erbjuda
fastighetsservice

Nu erbjuder vi även fastighetsservice! Kontakta oss för mer information.

Chrisstäd byter namn till Chris Facility

Chris Städ byter namn till Chris Facility AB.

Samarbete med Gipeco

Vi på Chris Facility har inlett ett samarbete med Gipeco som är en svensk leverantör av miljömärkta städartiklar. Läs mer om Gipeco här: http://www.gipeco.se

Arbetar i enlighet med ISO 14001

Vi på Chris Facility AB utvecklar oss ständigt i nya miljöförfaranden och praxis. Vi arbetar i enlighet med ISO 14001.